Mobil Menü

Dosya Planı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ 
      BİLGİ EDİNME BİRİMİ


DOSYA PLANI

KONU

İLGİLİ BİRİM

Senato-ÜYK Kararları

Genel Sekreterlik

Gelen Giden Evrak Kayıt, Evrak Posta ve Çeşitli Yazışmalar

Genel Sekreterlik

(Yazı İşleri )

İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

Güvenlik Önlemlerinin Sağlanması ve Takibi

Genel Sekreterlik

(İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı)

Basın Açıklamaları, Sosyal, Kültürel Etkinlik, Tören Programı v.b.

Genel Sekreterlik 
(Basın ve Halkla İlişkiler

SKS Daire Başkanlığı )

Sivil Savunma Hizmetlerinin Yürütülmesi

Genel Sekreterlik

(Sivil Savunma Birimi)

Yurt içi ve Yurtdışı Üniversitelerle İlişkiler

Genel Sekreterlik

(Basın Halkla İlişkiler ve Uluslararası İlişkiler Birimi)

Üniversite Bütçesinden, DPT'den ve TÜBİTAK Tarafından Desteklenen Bilimsel Projelerin Takibi

Genel Sekreterlik

(Uluslararası İlişkiler Birimi, BAP Birimi)

Kanunlar, Yönetmelikler, Genelgeler

Genel Sekreterlik

Tüm İdari Birimler

Üniversitenin Kişi ve Kurumlarla Olan Anlaşmazlık ve Uyuşmazlıklarında Adli ve İdari Mercilerde Üniversitenin Haklarını Savunmak

Hukuk Müşavirliği

Üniversite İnternet Altyapısı, Network ve Sistem Yönetimi, Bilgisayar ve Çevre Birimleri Donanımı Bakım ve Onarım Hizmeti, Web Teknolojileri, Web Tasarım Hizmeti, Bilgisayar Donanım ve Yazılım Hizmeti

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Üniversite Bütçesi

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü

 (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

 

Genel Temizlik ve Araç Parkı, Ayniyat ve Levazım Hizmetleri  

Yemek Hizmetleri

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 
SKS Daire Başkanlığı

İhaleler

-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk

-Yapı İşleri ve Tek. Dairesi Bşk.

-SKS Dairesi Başk.

Alım-Satım İşleri

-İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk

-Yapı İşleri ve Tek. Dairesi Bşk.

-SKS Dairesi Başkanlığı

Kütüphane Hizmetleri

Kütüphane Dök.Dairesi Başkanlığı

Öğrenci Sosyal Hizmetleri, Yurtlar, Sportif Tesisler ve Sağlık Hizmetleri, Burs Olanakları

SKS Dairesi Başkanlığı

Öğrenci Harçları

SKS Dairesi Başkanlığı

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlğı

Öğrenci Kayıt-Kabul, Yatay ve Dikey Geçişler

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Birimlerin Öğrenci İşleri bürosu

Bina Yapım ve Onarım, Park ve Bahçe Hizmetleri

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı

Personelin Hizmetiçi Eğitim, Atama, Tayin, Özlük ve Sicil İşleri, Personel Maaş, Yolluk ve Tedavi Giderleri

Personel Dair